• Patient Transfer Trolley

Бейтаптарды өткөрүп берүү арабасы